Sorry, this job is no longer available

Here are some similar job offers:

Kỹ Sư Bán Hàng Dự Án (Senior Project Sales Engineer)

CONG TY TNHH TM & KT BOM TOAN CAU -  Hanoi, Red River Delta - Lam Ha, Lam Dong  -  aylık 7.000.000-10.000.000 ₫

September 8

IT Project Manager (Quản Lý Dự Án Công Nghệ)

Cong ty co phan Tai Cau Truc Doanh Nghiep Viet -  Hanoi, Red River Delta - Lam Ha, Lam Dong  -  15,000,000-20,000,000₫ per month

August 15

Công Ty Inso Marketing Tuyển Dụng Vị Trí Điều Phối Dự Án - Project Coordinator

INSO MARKETING -  Hanoi, Red River Delta - Lam Ha, Lam Dong  -  10,000,000-12,000,000₫ per month

August 15

Sale Tour Inbound - Senior Travel Consultant - Mức Lương 8 - 15 Triệu

BestPrice Travel -  Hanoi, Red River Delta - Lam Ha, Lam Dong  -  7,000,000-10,000,000₫ per month

August 24

Trợ Lý Kinh Doanh Và Quản Lý Dự Án

NDTC Group -  Hanoi, Red River Delta - Lam Ha, Lam Dong  -  7,000,000-10,000,000₫ per month

September 7