Sorry, this job is no longer available

Here are some similar job offers:

Laukvik oppvekstsenter har behov for tilkallingsvikarer i skole og barnehage

Vågan kommune -  Vågan, Nordland

November 26

Pedagogisk leder 100 % fast stilling - Kabelvågmarka barnehage

Vågan kommune -  Vågan, Nordland

November 28

Barne - og ungdomsarbeider 100 % fast stilling - Kabelvågmarka barnehage

Vågan kommune -  Kabelvåg, Nordland

November 28

Økonomirådgiver 100 % fast stilling - økonomiavdelingen, 2. gangsutlysning

Vågan kommune -  Vågan, Nordland

November 26

Helsefagarbeider 50 % fast stilling - psykiatri - og rustjenesten

Vågan kommune -  Svolvær, Nordland

November 25