Sorry, this job is no longer available

Here are some similar job offers:

Tegnspråklærer i 50-100 % fast stilling - Svolvær skole

Vågan kommune -  Svolvær, Nordland

February 17

Byggesaksbehandler/Bygningsingeniør 100 % stilling - Plan - og bygningsavd

Vågan kommune -  Svolvær, Nordland

February 19

Daglig leder- Lofoten kulturhus KF

Vågan kommune -  Svolvær, Nordland

February 17

Helsefagarbeider 56.69 % vikariat - Vågan lokalmedisinsk senter avdeling Byparken

Vågan kommune -  Kabelvåg, Nordland

February 17

Sommervikarer psykiatri- og rus tjenesten

Vågan kommune -  Svolvær, Nordland - Kabelvåg, Nordland

February 14