Sorry, this job is no longer available

Here are some similar job offers:

admin intern

Cong Ty TNHH Splash Interactive -  Ho Chi Minh City  -  8.000.000₫ al mes

February 20

Nhân Viên Phục Vụ Coffee

Quan 1, Ho Chi Minh City

February 23

Bình Thạnh_Coffee Inspection Assistant(cao đẳng, nghề QA,QC, Tiếng Anh tốt)_17338MT

Binh Thanh, Ho Chi Minh City  -  8,000,000₫ per month

February 22

Nhân Viên Phục Vụ Coffee - Quận 1

Quan 1, Ho Chi Minh City  -  5,000,000-7,000,000₫ per month

February 22

Nhân Viên Kế Toán - Hệ Thống Viva Star Coffee (Tại Tp HCM)

Ho Chi Minh City  -  7,000,000-10,000,000₫ per month

February 19